Välkommen till Uppsala Choklad och Kaffefestival

Tack för visat intresse. Vi kommer dessvärre inte att köra någon festival under 2015 eller 2016.

Vad framtiden bär med sig vet vi i nuläget inte men det är inte omöjligt att
kommer vi att återuppta festivalen längre fram.

Med vänliga hälsningar
Choklad och Kaffecrewet / Kulturhjältarna